وبلاگ

آخرین مطالب، اخبار و رویدادها

مطلب ویژه

سلام این مطلب تستی می باشد.

مطلب ویژه

 در عصر حاضر، اهمیت برقراری ارتباط، تا حدی است که انسان‌ها پیوسته دست به ابداع و ساخت انواع ابزارها و روش‌ها برای بهبود کیفیت آن می‌زنند. به طور معمول ساعاتی که افراد شاغل در کنار همکارانشان می‌گذرانند، بیشتر از ساعاتی است که با خانواده‌ی خود سپری می‌کنند. این افراد به طور میانگین در روز ۶ تا ۸ ساعت از روز را در محل کار و با همکاران خود می گذرانند. 

آخرین مطالب

 در عصر حاضر، اهمیت برقراری ارتباط، تا حدی است که انسان‌ها پیوسته دست به ابداع و ساخت انواع ابزارها و روش‌ها برای بهبود کیفیت آن می‌زنند. به طور معمول ساعاتی که افراد شاغل در کنار همکارانشان می‌گذرانند، بیشتر از ساعاتی است که با خانواده‌ی خود سپری می‌کنند. این افراد به طور میانگین در روز ۶ تا ۸ ساعت از روز را در محل کار و با همکاران خود می گذرانند. 

 در عصر حاضر، اهمیت برقراری ارتباط، تا حدی است که انسان‌ها پیوسته دست به ابداع و ساخت انواع ابزارها و روش‌ها برای بهبود کیفیت آن می‌زنند. به طور معمول ساعاتی که افراد شاغل در کنار همکارانشان می‌گذرانند، بیشتر از ساعاتی است که با خانواده‌ی خود سپری می‌کنند. این افراد به طور میانگین در روز ۶ تا ۸ ساعت از روز را در محل کار و با همکاران خود می گذرانند. 

 در عصر حاضر، اهمیت برقراری ارتباط، تا حدی است که انسان‌ها پیوسته دست به ابداع و ساخت انواع ابزارها و روش‌ها برای بهبود کیفیت آن می‌زنند. به طور معمول ساعاتی که افراد شاغل در کنار همکارانشان می‌گذرانند، بیشتر از ساعاتی است که با خانواده‌ی خود سپری می‌کنند. این افراد به طور میانگین در روز ۶ تا ۸ ساعت از روز را در محل کار و با همکاران خود می گذرانند. 

هدف ما در روشا، کمک به ایجاد و رشد استارتاپ‌های پایدار و قابل رقابت در بازارهای داخلی و خارجی است. ما معتقدیم که می‌توانیم با در اختیار قرار دادن تیم کارشناسی خبره، منتورینگ تخصصی، ارتباط اثربخش با شبکه‌ای از سرمایه‌گذاران و افراد و نهادهای تاثیرگذار این حوزه، همراه خوبی برای استارتاپ شما باشیم.

مرکز نوآوری

مواد ساختمانی

خدمات

ثبت استارتاپ

درباره‌ی روشا

دانلودها

روشا، شتاب‌دهنده‌ی مرکز نوآوری مواد ساختمانی   •   طراحی و توسعه توسط بامدادتک